Ne Yapabiliriz?

Ne Yapabiliriz?

Varisin tipi ne olursa olsun,  tedavisi kolay ve her zaman mümkündür

Sonuçlar yüz güldürücüdür. Burada dikkat edilecek en önemli konu varisin tipine uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve uygulanmasıdır. İri varislerde sadece çıkartma, kılcal varislerde yalnızca kurutma yöntemleri kullanılmalıdır. Cerrahi yetkisi olmayan hekimlerin (pratisyen, radyolog, deramatolog) iri tip varis tedavisinde, hastaları  Köpük ve benzeri tedavilere zorlamaları yanlıştır. Bu hastaları tedavi opsiyon ve sonuçları hakkında doğru bilgilendirip, gerekirse cerrahi tedavi yapabilen bir hekime yönlendirmek daha doğru olacaktır.

  • Ağrısız, kısa, ve iz bırakmayan hassas cerrahi teknik, iri ve büklümlü varislerde kesin tedavi yöntemidir
  • Retiküler ve ipliksi varislerde ışın tedavileri tek başına veya skleroterapi ile beraber uygulanır.

Tedavi Yöntemleri

 

Ameliyat

1-Yeni Yaklaşım: Hastamızı 10 dakika kadar ayakta durdurarak varislerinin iyice belirginleşmesini sağlarız. Ardından büyük bir dikkatle varisleri tek tek işaretlenir. Bu teknikte varisler cilde yapılan 1 mm’lik mikro kesilerden dikkatlice alınır. (resim) Dikiş kullanılmaz. Sağlam damarsal yapıların korunması bu yaklaşımın temel ilkesidir. Hastamız girişimi izleyen birkaç saat içinde evine yollanır. Genellikle 2. gün tamamen normal yaşama dönülür, varis çorabı giymek zorunlu değildir.

2-Klasik Yöntem: Safen damarının çıkartılmasını gerektirir. Bu yöntem zamanımızda terk edilmiştir. Yerine damarı içerden yakan radyofrekans (EVRF, TVRF) ve lazer (EVLA, ELVT) teknikleri vardır. Her iki teknikte SAFEN damarı tamamen tahrip olur. Hekiminizin bu tedavi için ayrıca lisanslı olması gerekir. Lisansım olmasına rağmen, bu tekniği yararlı bulmuyorum ve kesinlikte hastalarıma uygulamıyorum. Bu yöntemin pazarlama ve kazanç için kullanıldığına inanıyorum.

Skleroterapi

Küçük varislerin giderilmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemde hastalıklı damarın içine çok ince bir iğne ile girilerek, az miktarda, damarı kurutan ilaçlar verilir. Sonuç oldukça başarılıdır.

Işın Tedavileri (Laser, Photoderm)

İğne tedavisinde olduğu gibi küçük ipliksi varislerin tedavisinde kullanılır. Günümüzde ağrılı oluşu ve çok sefer uygulama gerektirmesi nedeniyle önemi azalmıştır. İğne ile girilemeyen kılcal varislere belli dalga boylarında IŞIK yollanarak hasta damarda hasar oluşturulur ve kurutulan damar daha sonra vücut tarafından eritilerek yok edilir. Bu yöntemde de varisli bölgeye 2-4 seans tedavi uygulamak gerekir.