Skleroterapi

Skleroterapi için herhangi bir hazırlık gerekmez. Muayene için geldiğiniz gün uygulanabilir. Tedavi sonrası işinize dönebilir, çalışmaya devam edebilirsiniz. Retiküler tip veya bir bölgede çok yaygın varisler dışında bandaj ve varis çorabı uygulamıyoruz. Skleroterapi tedavisinde bilinmesi gereken konular:

  • Sonuçlar 2-3 hafta içinde netleşir.
  • Bazı varislere birden fazla uygulama gerekebilir.
  • Bütün varisler bir uygulama ile geçmeyebilir.
  • Bir uygulama ile en az % 60-85 oranında sonuç alınabilir.
  • Aynı yerde tekrarlama olmaz.
  • Sebat eden kılcal varisler olursa, 1 ay içinde yeni bir tedavi uygulanır.
  • Başarılı bir tedaviden sonra kılcal varislersen eser kalmaz.
  • 6 ayda bir kontrol varissiz kalmanızı sağlar.

Kılcal varislerin psikolojik ve sosyal yaşama etkilerini varis.com.tr sitemizde inceliyoruz

 

skleroterapi

     Skleroterapi

Kapiller varisleri besleyen vena’ya skleroterapi uygulaması

1 mm veya daha ufak varislerin giderilmesinde kullanılan bir tekniktir. Hastalıklı damarın içine çok ince bir iğne (saç telinden biraz kalın) ile girilerek, az miktarda, damarı kurutan ilaçlar verilir. Kullanılan ilaçlar genellikle yüksek konsantrasyonlu tuzlardan (% 25 NaCl) veya deterjanlardan Köpük oluşur. Bu konsantre çözeltiler hasta damarın iç cidarını (endotel) bozarak damarın kapanmasına neden olurlar. Kapanan damar daha sonra vücut tarafından eritilerek yok edilir. Tedaviden sonra bazen morumsu lekeler oluşabilir ancak 3-6 hafta içinde kaybolurlar. Toplam tedavi, orta derecedeki kapiller varislerde genelde her biri 30 dk süren 3-6 seanstan oluşur. Seansları takiben istirahat etmek gerekmez, kişi günlük işlerini sürdürebilir.

Skleroterapi yöntemleri sadece 1-1,5 mm çapında ve daha küçük damarlar için uygundur.,

Küçük gövdeli kapiller yapılarda:

Çok az miktarda ilaç kullanılır.
İlaç verilen damarda kalır, yayılmaz
Ilaç damardaki kan ile seyrelmediği için daha etkili olur
Vücut tarafından daha kolay ve süratli eritilir
Yerlerinde leke kalmaz
Kapiller varisler aynı yerden tekrarlamaz

Büyük varislerde uygun değil, tercih etmiyoruz:

Damarın tam kapanmaması, tekrar tedavi gerektirmesi
Kapanan damarların sert ve ağrılı bir biçimde ele gelmesi (15-45 gün)
Varisilerin yerinde koyu kahverengi kalıcı leke oluşması
Kapanan varisin bir süre sonra tekrar açılması
Tedavi edilen bölgede “matting” (çok ince kırmızı damarlardan oluşan lekeler)

Çeşitli kaygılarla veya hekiminizin yönlendirmesiyle büyük varislerde köpük-skleroterapi ile mükemmel kozmetik sonuçlar elde etmek pek mümkün değildir. Gros varislerde kurutma yöntemleri uygulandığında (Örn: Ameliyattan çekinen hastalarda) yukarıdaki istenmeyen sonuçlarla sıklıkla karşılanır. Bu nedenle 2mm vaeya daha büyük varislerde skleroterapi uygulamıyoruz.

* Köpük tedavisi cerrahi yetkisi olmayan hekimler tarafından (Dermatolog, radyolog v.b.) sıklılka kullanılan ve ameliyat cerrahi yetkisi olmayan hekimler tarafından (Dermatolog, radyolog v.b.) sıklıkla kullanılan ve ameliyat yerine önerilen bir skleroterapi tekniğidir. AETHOXYSKLEROL adlı ilaç, hava ile karıştırılarak varis içine iğne ile enjekte edilir. Yan etkilerinin fazla olması (şiddetli allerjik reaksiyonlar), tedavi edilen bölgelerde kahverengi lekeler oluşması, sonuçlarının kesin ve kalıcı olmaması gibi nedenlerden dolayı mecbur kalmadıkça uygulamıyoruz.