Varis Ameliyatı

Varis Ameliyatı

Günümüzde varis ameliyatı çok kolaylaştı. Sadece 3-5 saat hastanede kalmak yeterli oluyor. Herhangi bir özel hazırlık gerekmiyor. Kendi hastalarımızda amelişyat sürsi kısa, ve ameliyat sonrasında ağrı-sızı olmuyor, ağrı kjesici gereksinimi olmuyor.  Girişimi takiben hastalarımız aynı gün eve çıkıyor ve genellikle ertesi günü işlerinin başına dönebilyorlar. Ertesi gün ve devamında günlük yarım saatlik yürüyüşler iyileşmeyi çabuklaştırıyor.  3. günden itibaren her türlü sportf faaliyetlere izin veriyoruz.   Hastalarımızda hiç bir ameliyat izi kalmıyor, 1-2 ay içinde biz bile hastamızın ameliyat olduğuna dair bir bulgu göremiyoruz.  Her mevsimde ameliyat yapılabiliyor, bir sınırlama yok, ancak bahar aylarının seçilmesi hasta konforu ve yaza hazırlık açısından daha çok tercih edilmeli. Çalışanlar için Perşembe-Cumartesi günleri ameliyat için daha uygun oluyor. En iyi kozmetik ve kalıcı sonuçlar elde etmek için doktor seçimi çok önemli bir unsur (http://varis.com.tr).

 
İri tip varislerde “çeşitli sebeplerle” kurtma-skleroterapi yöntemleri uygulandığında cilt altında sertlikler, kalıcı lekeler, erken nüksler gibi istenmeyen sonuçlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ameliyat-anesteziden korkma, doktroun cerrahi sertifikasının olmaması en sık gördüğümüz sebepler arasında yer alıyor.

İri tip varislerin (çapı 2mm veya daha büyük) tedavisinde mükemmel kozmetik sonuçlar elde etmek için kanımca tek tedavi yöntemi, bu varislerin cerrahi tekniklerle çıkartılmasıdır. Varis ameliyatı sırasında dikkat edilecek konular, sağlam damarların korunması, hasta damarların tamamının alınması ve ameliyat sırasında cilt ve cilt altı dokularına azami ihtimam gösterilmesidir.

Böylelikle kişi ameliyattan en az travma ile çıkacak ve ertesi gün işinin başına dönebilecektir.

Ne yazık ki, bu prensiplere dikkat edilmeyen durumlarda, varis ameliyatı hasta için oldukça zahmetli, nekahat dönemi uzun ve sonuçları açısından da umulanın elde edilemediği bir girişim olacaktır. Her merkezde çeşitli cerrahi branşlar tarafından kolaylıkla üstlenilen varis cerrahisi, elde edilen kötü sonuçlar ve erken nükslerle haksız olarak “varis tekrarlar” kavramını oluşturmuştur.

Konuda uzmanlaşmış cerrahların dikkatli bir teknikle gerçekleştirdiği varis ameliyatlarından sonra 5 yıl içinde varisin tekrarlama olasılığı sadece %2-5 arasındadır. Diğer bir deyişle, %95-98 oranında KESİN tedavi elde edilir.

Cerrahi disiplin ve prensipler dışında, varis ameliyatlarında günümüzde iki yaklaşım vardır. Kişisel olarak varis cerrahisinde yalnızca kendi geliştirdiğim YENİ YAKLAŞIM prensiplerini uygulamaktayım.

Klasik ve yeni yaklaşım arsındaki en belirgin farklar ve özellikler:

 

Yeni Yaklaşım

 • Dikiş kullanılmaz
 • Safen damarı korunur
 • Hafif anestezi
 • Mikro kesi tekniği
 • 30-45 dk ameliyat süresi
 • Aynı gün eve çıkılır.

Klasik Yaklaşım

 • Dikiş gerekir
 • Safen damarı yakılır
 • Genel anestezi
 • 3-5 cm kesiler
 • Uzun ameliyat süresi
 • 1-2 Gün hastahanede kalınır.
 

Varis hastalığında sıklıkla safen damarını sağlam kaldığını görüyoruz. Gerektiğinde ileride by-pass girişimlerinde kullanmak için bu damarı korumayı tercih ediyoruz.